4CEE Friends


Omdat iedereen een gezond en gelukkig leven verdient.

4CEE_header_scroll

4CEE steunt medisch onderzoek, ziekenhuisverblijf, de sociale minima, welzijn van het kind en vrijwilligerorganisaties die zich inzetten voor maatschappelijk belang, waaronder de Voedselbank, Prinses Maxima foundation, Toon Hermanshuis, Buurtgezinnen, De Uilenburght en De Hond doet de was.

Binnenkort tref je hier het laatste nieuws aan van onze activiteiten!

voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp.

buurtgezinnen

Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen met kinderen in alle leeftijden, die om wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan steun bij de opvoeding. En die geen familie, buren of vrienden in de buurt hebben, waarop ze een beroep kunnen doen.

prinsesmaximafoundation

De Prinses Máxima Centrum Foundation maakt fondsenwerving mogelijk bij fondsen, particulieren en bedrijven. De fondsen dragen bij aan de missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven.

toonhermanshuis

De Toon Hermans Huizen is een organisatie die zich inzet voor steun aan mensen die te maken hebben met kanker. De stichting beheert een aantal inloophuizen, waar zowel patiënten als hun naasten terecht kunnen voor verschillende activiteiten en bijeenkomsten.

 

 

 

Heb je vragen of suggesties?

Laat het ons weten.

Neem contact op

 

 

 

Heb je vragen of suggesties?

Laat het ons weten.

Neem contact op